Baníctvo Malých Karpát – Malokarpatská banská cesta s centrom v Pezinku

Barbora, n. o.
Predseda: Jiří Vitáloš
Kukučínova 5, 902 01 Pezinok
tel. 0905 739452
E-mail: jirkovitalos@centrum.sk
WEB: www.barborano.sk

 

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
Predseda: Štefan Granec
M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok
Tel: +421 905 300 884
E-mail: stefan.granec@centrum.sk
WEB: www.banicipezinok.sk
Podpredseda:

 

Spolok Permon Marianka
Družstevná 4, 900 33 Marianka
www.marianka.eu
spm@marianka.eu
Predseda: RNDr. Roman Lehotský
Hlaváčiková 14, 841 05 Bratislava
+421 903 956 447
roman.lehotsky@miniopterus.sk
Tajomník:
RNDr. Ján Madarás, PhD.
+421 905 405 338
johnymady@gmail.com

 

Bratislavský banícky cech
Predseda: Ing. Jaroslav Malchárek, CSc.
Buková 18, 811 02 Bratislava
+421 911 678916
jaroslav.malcharek@creoservis.sk
jaroslav.malcharek@audi-ba.sk

Návrat hore