Baníctvo medi a železa – Spiš s centrom Spišská Nová Ves

Banícky spolok Spiš
Nábrežie Hornádu č. 14, 052 01 Spišská Nová Ves
www.spisskanovaves.eu
Predseda: Ing. Vladimír Klaučo
+ 421 904 531 612
klaucovajuliana@gmail.com
Tajomník: Ing. Ján Čuj
+421 904 114 435
banicke.centrum.snv@gmail.com

 

Banícky spolok Gelnica
Banícke námestie 8, 056 01 Gelnica
Predseda: Darina Demková
+421 917 970 624
darina.demkova@centrum.sk
Podpredseda: Marta Bindasová
+421 907 172 073
bindasova.marta@atk.sk

 

Nadácia Dubnícke opálové bane
Červenica - Dubník, 082 07 Červenica
www.opalovebane.eu
nadacia.dubnik@hotmail.com
Správca: Martin Jančok
+421 948 539 103

 

Banícky cech Rudňany
Obecný úrad Rudňany 234, 053 23 Rudňany
www.banickycechrudnany.estranky.sk
Predseda: Ing. Cyril Kacvinský
+421 915 524 043
obec@rudnany.sk
Tajomník: Ing. Michal Kapusta
+421 915 312 134
kapustamiso@gmail.com

 

Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta
Obecný úrad, Smolník 1, 055 66 Smolník
Predseda: Ing. Jozef Valko
+421 902 929 503
valko@uranpres.sk
Tajomník: PhDr. Margita Brutovská
+421 905 237 190
09brenda@pobox.sk

 

Tovarišstvo Poráčského baníctva
Poráčska dolina 447, 053 23 Poráč
www.tovarisstvo.sk
Predseda: Ing. Ján Ďurša
+421 907 608 733
bradyjano@gmail.com
Podpredseda: Ing. František Pramuka
+421 905 408 653
feropra@gmail.com

 

Banícky cech Slovinky
Obecný úrad Slovinky 58, 053 40 Slovinky
banickycech.obecslovinky.sk
Predseda: Gabriela Kopnická
+421 907 901 817
kopnickag@centrum.sk

 

Banícky cech Horného Spiša
Kvetnica 138/2, 058 01 Poprad
Predseda: Slavomír Kyseľa
+421 905 349 842
kysela.slavomir@gmail.com
Výkonný tajomník: PhDr. Peter Roth, PhD.
+421 944 328 354
banickycechhornehospisa@gmail.com

 

OZ Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce
Helcmanovce 554, 055 63 Helcmanovce
Predseda: Jozef Burčák
+421 910 172 154
ozbrshelcmanovce@gmail.com

 

Návrat hore