Baníctvo okolia Košíc, Prešova a Slanských vrchov – s centrom v Košiciach

Košický banícky cech
Cechmajster: Ing. Dušan Čellár
telefón: 0903 649257
e-mail: cellar.dusan@gmail.com
adresa cechu: Obvodný banský úrad
Timonova č.23
040 01 Košice
e-mail: obuke@isternet.sk

 

Košický banícky a hutnícky cech
Timonova 23, 040 01 Košice
Cechmajster: Prof. Ing. Ján Boroška, CSc.
+421 907 623 138
j.boroska@gmail.com
Vicecechmajster: Doc. Ing. Juraj B. Ďurove, PhD.
+421 903 360 863
juraj.b.durove@gmail.com
Vicecechmajster: Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.
+421 915 324 807
dusan.orac@gmail.com

 

Študentský banícky spolok
Fakulta BERG
Oddelenie montánnych vied
TU Košice, Park Komenského 19
043 84 Košice-Sever
Predseda: Ing. Peter Janič
+421 911 275 340, +421 55 602 3124
peter.janic@tuke.sk

 

Banský spolok "Slovakia opal"
Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov,
www.opalovebane.com
Predseda: Peter Vavrek
051/772 58 96
bsslovakiaopal@gmail.com

Návrat hore