Baníctvo zlata, striebra a farebných kovov– oblasť stredoslovenských neovulkanitov s centrami Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
Predseda: Ing. Richard Kaňa
Kammerhofská č. 20
969 01 Banská Štiavnica
telefón: 045 / 6920866
E-mail: info@prvybanickyspolok.sk
WEB: www.prvybanickyspolok.sk

 

Občianske združenie EISENBACH Predseda: Ing. Ivan Lepeň
Vyhne 433, 966 02 Vyhne
www.ozeisenbach.sk
ozeisenbach@gmail.com
Predseda: Ing. Ivan Lepeň
+421 915 813 990
ivanlepen@gmail.com
Tajomník: Peter Jokl
+421 907 249 149
pejo29@gmail.com

 

Novobanský banícky spolok
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
FB: Novobanský banícky spolok
Predseda: Zoltán Vén
+421 907 696 033, +421 907 457 661
nb.banicky.spolok@gmail.com
Tajomník: Mgr. Jozef Považan
+421 903 022 324
jozefpovazan53@gmail.com

 

Terra Banensium - Zem baníkov
Za múrom 12, 935 05 Pukanec
www.terrabanensium.sk/
terrabanensium@terrabanensium.sk
Správca: Ján Brnák, senior
+421 903 945 744
brnakjan@gmail.com

 

 

 

 

Kremnický banícky spolok
Štefánikovo námestie 3/5, 967 01 Kremnica
cremnychbana@gmail.com
www.cremnychbana.webnode.sk
Predseda:
Ing. Dušan Roob
+421 903 393 146
roob@banske-muzeum.sk
Podpredseda:
Mgr. Richard Horváth
+421 903 530 849
richard.horvath@hotmail.sk
Tajomník:
Ing. Ivana Horváthová
+421 903 349 636
horvathova.ivana@zoznam.sk
Návrat hore