Banská Bystrica

Banskobystrický banícky cech (Slovenská banícka spoločnosť)
Predseda: Ing. Mikuláš Beránek
Československej armády č. 25
974 01 Banská Bystrica
Tel. 0904 667 385, 048-4112746
E-mail: blast.mine@stonline.sk
WEB: www.blastmine.sk

Návrat hore