Košice, Prešov

Košický banícky cech
Cechmajster: Ing. Dušan Čellár
telefón: 0903 649257
e-mail: cellar.dusan@gmail.com
adresa cechu: Obvodný banský úrad
Timonova č.23
040 01 Košice
e-mail: obuke@isternet.sk

 

Banský spolok "Slovakia opal"
Floriánova 12, 080 01 Prešov,
www.opalyslovenska.eu/sk/bane/bansky-spolok/
Predseda: Jozef Čurík
+421 948 223 001
jozef.curik@centrum.cz
Tajomník: Bc.Iveta Bernátová
+421 948 450 321
i.bernatova.obchod@gmail.com

Návrat hore