Nová Baňa, Pukanec

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
Predseda: Ing. Richard Kaňa
Kammerhofská č. 20
969 01 Banská Štiavnica
telefón: 045 / 6920866
E-mail: info@prvybanickyspolok.sk
WEB: www.prvybanickyspolok.sk

 

Terra Banensium - Zem baníkov
Predseda: Ján Brnák, senior
Za múrom 12, 935 05 Pukanec
terrabanensium@terrabanensium.sk
+421 903 945 744
E-mail: brnakjan@gmail.com
WEB:www.terrabanensium.sk

Návrat hore