Spišská Nová Ves, Rudňany

Banícky cech Rudňany
Predseda: Ing. Vladimír Čech
Nábrežie Hornádu č. 14, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail: www.spisskanovaves.eu
+421 904 531 612
WEB: cech@brantner.com

 

Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta
Obecný úrad, Smolník 1, 055 66 Smolník
Predseda:
Ing. Jozef Valko
+421 902 929 503
valko@uranpres.sk
Tajomník:
PhDr. Margita Brutovská
+421 905 237 190
09brenda@pobox.sk

 

Tovarišstvo Poráčského baníctva
Poráčska dolina 447, 053 23 Poráč
www.tovarisstvo.sk
Predseda:
Ing. Ján Ďurša
+421 907 608 733
bradyjano@gmail.com
Podpredseda:
Ing. František Pramuka
+421 905 408 653
feropra@gmail.com

 

Banícky cech Slovinky
Obecný úrad Slovinky 58, 053 40 Slovinky
banickycech.obecslovinky.sk/
Predseda:
Július Lehet
+421 907 577 865

 

Návrat hore