Prvý ročník (2016)

Počas Letnej banskej univerzity (8. – 9. 7. 2016) mohli jej absolventi nazbierať svoje vlastné geologické a banícke zážitky nad zemou, ale aj pod zemou. Jej program bol vyskladaný z rôznych prednášok, exkurzií, návštev múzeí a stretnutí so zaujímavými lektormi vo vybraných stredoslovenských banských mestách. Letná banská univerzita bola ukončená slávnostnou promóciou úspešných účastníkov vo vynovenom Robotníckom dome v Banskej Bystrici 9. júla o 18.-tej hodine, počas ktorej sme spoznali mená jej historicky prvých absolventov.

fotogaléria z podujatia: foto Lubomír Lužina a Stanislav Jeleň

Návrat hore